Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.ms-mot.pl

§ 1 Sposoby składania zamówień
 1. Sklep internetowy MS-MOT prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez: stronę internetową www.sklep.ms-mot.pl po zalogowaniu się w systemie do panelu klienta.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje automatycznie przesłane, w momencie jego złożenia, na adres e-mail klienta, podany przy rejestracji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania imienia i nazwiska oraz pełnego adresu zamawiającego.
§ 2 Realizacja zamówień
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a firmą MS-MOT następuje po nadaniu unikatowego numeru zamówienia przez system sklepu MS-MOT, i sprawdzeniu danych adresowych przez pracowników sklepu.
 2. W przypadku braku jakichkolwiek towarów zamówionych przez Klienta w magazynie, Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem przez konsultantów o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia w terminie, określonym w punkcie 3 lit A. Klient podejmuje wówczas decyzje o dalszej realizacji zamówienia (wydłużenie się czasu realizacji lub realizacji zamówienia w częściach), bądź rezygnacji z niego.
 3. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał jako formę płatności "Odbiór osobisty" jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail o numerze rezerwacji, na który powinien się powołać przy odbiorze towaru. Odbiór towaru odbywa się w magazynie firmy:
  ul. Kanałowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
 4. Towar przeznaczony do odbioru osobistego jest przetrzymywany w magazynie firmy, przez 7 dni od momentu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. C. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.
§ 3 Wysyłka
 1. Wysyłka zamówionego towaru na terenie Polski realizowana jest poprzez firmę kurierską InPost zgodnie z poniższym harmonogramem.

  Realizacja potwierdzonego zamówienia złożonego od poniedziałku do piątku
  do godziny 14.00:
  wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym
  po godzinie 14.00: wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy
  sobota – niedziela i dni świąteczne: wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy
 2. Kosz wysyłki:
  Wysyłka kurierem InPost, paczka do 30 kg o wymiarach nieprzekraczających łącznie 3 m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 20,00 zł brutto Wysyłka kurierem InPost, paczka powyżej 30 kg o wymiarach przekraczających łącznie 3 m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 122,00 zł brutto.
 3. Wysyłka zamówionego towaru poza terytorium Polski ustalana indywidualnie z Klientem.
 4. Sklep MS-MOT nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
§ 4 Ryzyko
 1. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na nabywcy od chwili odbioru towaru z magazynu lub od przewoźnika, jeśli z jego usług nabywca zdecydował się korzystać.
§ 5 Płatności i ceny
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Podczas składania zamówienia Klient wybiera jedną z form płatności:
  1. Odbiór osobisty - Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar w momencie odbierania go lub po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
  2. Pobranie - zamówiony towar jest wysyłany kurierem InPost, zapłatę za towar Klient dokonuje u kuriera w momencie odbioru towaru.
  3. Przedpłata - klient dokonuje przedpłaty na konto firmowe MS-MOT. Wysyłka towaru odbywa się po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
Dane do przelewu
 1. płatność w PLN
 2. Do każdej paczki jest dołączany, w zależności od życzenia klienta, paragon lub faktura VAT, zawierające informacje na temat cen produktów, ich ilości i ceny, a także o kosztach przesyłki.
§ 6 Zwrot towaru
 1. MS-MOT przyjmie z powrotem każdą sprzedaną przez siebie część, zwróconą w terminie 14 dni od daty sprzedaży w bez żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów przesyłki do klienta a także zwrotnej, które poniesie nabywca. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, nadający się do ponownej odsprzedaży w oryginalnym opakowaniu i z dowodem zakupu.
 2. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną lub e-mailową.
 3. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalono inaczej.
 4. Przelew za zwrócony towar nastąpi po odesłaniu przez klienta podpisanej faktury korygującej.
§ 7 Reklamacje
 1. Reklamacje na zakupiony towar rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
 2. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, klient winien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej klient zobowiązuje się niezwłocznie odesłać uszkodzony towar wraz z protokołem do sprzedawcy, po uprzednim jego powiadomieniu.
 4. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
 5. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Kupujący winien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 6. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura VAT bądź paragon) wraz z towarem sprzedającemu. Reklamację należy zgłosić osobiście bądź pisemnie drogą pocztową.
 7. Koszty transportu towaru do/z reklamacji
  Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt sprzedającemu na swój koszt osobiście bądź drogą pocztową. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
  W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający wyśle na swój koszt towar wolny od wad i usterek. W przypadku odmowy uznania reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru do nadawcy poniesie kupujący.
 8. W przypadku roszczeń określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz. 1176 ze zmian) postanowienia pkt. 6 lit. stosuje się odpowiednio.
§ 8 Ochrona Danych Osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu sklep.ms-mot.pl jest MS-MOT Sp. z o.o., 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 5792278362, posługująca się adresem e-mail sklep@ms-mot.pl oraz numerami telefonu 55 246 01 20.
 2. W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: sklep@ms-mot.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu sklep.ms-mot.pl oraz udostępnienia możliwości składania zamówień w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu sklep.ms-mot.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. INIS sp. z o.o. - podmiot świadczący usługę Newsletter,
  4. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  6. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
  7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Klient ma prawo do przenoszenia danych, w tym historii transakcji.
  9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu na podstawie kodu pocztowego, kliknięć w banery umieszczone w mailach oraz decyzji podejmowanych na stronie w celu dopasowania oferty oraz skierowania odpowiednich newsletterów.
Pliki do pobrania
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl